Osim hranjivih sastojaka u mlijeku, jogurti sadržavaju žive jogurtne kulture koje povoljno djeluju na organizam: prerađuju laktozu u mliječnu kiselinu, djelomično razgrađuju bjelančevine pa su stoga lakše probavljivi od mlijeka i omogućuju bolje iskorištavanje kalcija.

180g Tekući jogurt

Tekući jogurt

3,2% m.m.

PS Čaša

180g Čvrsti jogurt

Čvrsti jogurt

3,2% m.m.

PS Čaša

180g Jogurt vanilija

Jogurt vanilija

3,9 % m.m.

PS Čaša

125g Tonkica jagoda

Tonkica jagoda

3,9 % m.m.

PS Čaša

125g Tonkica banana

Tonkica banana

3,9 % m.m.

PS Čaša

150g Planinski jogurt

Planinski jogurt

9,6% m.m.

PS Čaša

200g Kefir 200g

Kefir 200g

3,2% m.m.

PS Čaša

400g Kefir 400g

Kefir 400g

3,2% m.m.

PS Čaša s poklopcem