Osim hranjivih sastojaka u mlijeku, jogurti sadržavaju žive jogurtne kulture koje povoljno djeluju na organizam: prerađuju laktozu u mliječnu kiselinu, djelomično razgrađuju bjelančevine pa su stoga lakše probavljivi od mlijeka i omogućuju bolje iskorištavanje kalcija.

150g Planinski jogurt kava

Planinski jogurt kava

7,3% m.m.

PS čaša

150g Planinski jogurt vanilija

Planinski jogurt vanilija

8,3% m.m.

PS čaša

150g Planinski jogurt

Planinski jogurt

9,6% m.m.

PS Čaša

200g Kefir

Kefir

3,2% m.m.

PS Čaša

400g Kefir

Kefir

3,2% m.m.

PS Čaša s poklopcem

180g Tekući jogurt

Tekući jogurt

3,2% m.m.

PS Čaša

180g Čvrsti jogurt

Čvrsti jogurt

3,2% m.m.

PS Čaša

1L Tekući jogurt

Tekući jogurt

2,8% m.m.

PVC boca