Osim hranjivih sastojaka u mlijeku, jogurti sadržavaju žive jogurtne kulture koje povoljno djeluju na organizam: prerađuju laktozu u mliječnu kiselinu, djelomično razgrađuju bjelančevine pa su stoga lakše probavljivi od mlijeka i omogućuju bolje iskorištavanje kalcija.

150g Planinski jogurt

Planinski jogurt

9,6% m.m.

PS Čaša

200g Kefir 200g

Kefir 200g

3,2% m.m.

PS Čaša

400g Kefir 400g

Kefir 400g

3,2% m.m.

PS Čaša s poklopcem

180g Tekući jogurt

Tekući jogurt

3,2% m.m.

PS Čaša

180g Čvrsti jogurt

Čvrsti jogurt

3,2% m.m.

PS Čaša

180g Jogurt vanilija

Jogurt vanilija

3,9% m.m.

PS Čaša

1L Tekući jogurt 1L

Tekući jogurt 1L

2,8% m.m.

PVC boca

1L Kefir 1L

Kefir 1L

2,8% m.m.

PVC boca